This post is also available in: Engelska

Där omsorg och självständighet för våra seniorer spelar huvudrollen

Med egna erfarenheter av de utmaningar som både våra föräldrar samt mor- och förföräldrar (och vi själva) står inför, började vi år 2017 utveckla Moxiam. Det ökande behovet av omsorg och tillsyn kan inte tillgodoses fullt ut av nuvarande vård- och omsorg. Stressen och känslan av att känna sig otillräcklig som anhörig gnagde på våra samveten. Något som vi upplevde dämpade dessa känslor var att få kontinuerlig information om hälsotillstånd och behov när vi inte var på plats. Vi började därför undersöka möjligheterna att bygga vidare på en informationsplattform.

Vi som startade Moxiam har bakgrund och erfarenhet av hälso- och sjukvårdsindustrin, teknik, telecom samt att bygga hållbara företag. Vi bestämde oss för att utveckla en användarvänlig och prisvärd tjänst som bidrar till ökad livskvalitet, bibehållen integritet samt ger seniorer och anhöriga möjlighet till sinnesro.

Moxiam - Om oss

I dagens samhälle måste du som anhörig ta ett allt större ansvar för omsorgen om våra seniorer. För att klara detta behöver vi lösningar som erbjuder information och kunskap om våra seniorers vardag. Utifrån rörelsemönster erbjuder Moxiam just detta, att lämna information om något avviker från de normala rutinerna.

Antalet äldre i Sverige ökar kraftigt, de flesta når en ålder överstigande 80 år och bor hemma längre samt i större utsträckning än tidigare. Ökad livslängd, bättre levnadsförhållanden och teknologisk utveckling är en del i den positiva samhällsutvecklingen som pågått sedan mitten av 1900-talet. Att bli äldre kan medföra utmaningar som bland annat försämrad syn/hörsel, nedsatt balans, kroniska sjukdomar och/eller demenssjukdomar. Vad händer när äldreomsorgen inte klarar av att hantera den demografiska utvecklingen?

 

Vision

Moxiams målsättning är att bidra till en förbättrad tillvaro för seniorer och anhöriga. Vår tjänst tar utgångspunkt från individen och bygger på grundläggande värderingar om integritet och självständighet:

  • Vi vill kunna känna kontroll över våra egna liv
  • Vi strävar efter att bibehålla eller förbättra vår livskvalitet
  • Vi vill ha social samvaro och relationer med vår omgivning

För att varje stund räknas

Spela video om Vår vision - Moxiam

Vilka är Moxiam?

Ulf Ivarsson Om oss Moxiam
Ulf Ivarsson
Orvar Hurtig Om oss Moxiam
Orvar Hurtig
Josefin Rosberg kontakt
Josefin Rosberg
Jonas Valkonen Om oss Moxiam
Jonas Valkonen
Jonas Wiberg Om oss Moxiam
Jonas Wiberg

Senaste artiklar

This site is registered on wpml.org as a development site.